om oss

Festukas

LOGO

Risør Festukes logo tar utgangspunkt i Johannes Block Hellums skulptur, som står utenfor kommunehuset i Risør. Kunstneren var svært positiv og ga oss lov til å disponere hans kunstverket i vår logo og som vårt varemerke, noe vi er veldig glade for.

 

Vår logo er utformet av grafiker Nina Akersveen.

 

RISØR FESTUKE

Aktiv høstferie med fokus på idrett og kultur i Risør, den hvite by ved Skagerrak 29. sept. til 7. okt. 2017

Opplev

Møt

VÅRT TEAM

Velkommen til aktiv høstferie og Risør Festuke

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til aktiv høstferie i Risør, den hvite by ved Skagerrak under Risør Festuke.

 

Vi håper du tar del i festukas mange ulike aktiviteter enten som deltaker, frivillig, tilskuer eller om du ønsker å nyte høstferien i vakre Risør. Du er uansett velkommen!

 

Med vennlig hilsen

 

Risør Festukes styre:

 

Kristine Upstad, Kjell MacDonald, Dag Olsen, Willy Thorsen, Gunnar Hurv og Jan Einar Henriksebn

Uten frivillige, ingen Festuke!

 

Skal alt gå som smurt er Risør Festuke helt avhengig av mange dyktige frivillige vakter og CREW til våre mange aktiviteter.

 

 

Vil du bidra som frivillig kan du sende en mail til oss via epost post@risoerfestuke.no eller ta direkte kontakt med en av oss i styret!

Risør Festuke

Risør Festuke arrangeres hvert år i høstferien (uke 40). Gjennom 9 dager har vi fokus på aktiv høstferie med idrett, kultur og handel i Risør, den hvite by ved Skagerrak

 

Risør Festuke har som formål å skape ulike kultur-, sports- og handelsaktiviteter i det historiske sentrum i Risør by på en ellers stille tid av året.

 

 

 

 

 

Risør Festuke ble etablert 18. okt. 2011, og er registrert i Brønnøysundregisteret som en forening med egne vedtekter. Medlemmene bidrar årlig med ny grunnkapital i tillegg til at de alle stiller utstyr til disposisjon og ikke minstjobber utallige timer med dugnad.

 

Risør Festuke driftes utelukkende på frivillig og ulønnet basis og uten offentlige tilskudd. Skal prosjekt lykkes er det derfor viktig at også våre samarbeidspartnere, sponsorer, deltakere og støttespillere tenker i samme baner og yter sitt for å skape mange positive aktiviteter i Risør uten å kreve noen gjenytelser, enn den de selv skaper for å få til økt aktivitet!

Non profit

Copyright @ Risør Festuke, Krantoppen 7, N4950 Risør Norway. Org nr 998047897. Telefon +4797433121

Bank: Gjerstad sparebank konto 2907.23.17961