Bli frivillig

Festuke CREW søkes;

 

Vi er helt avhengig av frivillige i alle ledd for å kunne gjennomføre Risør Festuke

 

Vil du del av staben som Festuke CREW ber vi deg sende oss en melding med navn, e-post og kort info om hva og når du kan bidra som frivillig.

 

Lag og foreninger som ønsker å bidra bes også ta kontakt så ser vi på hvilke muligheter vi har for gjenytelser i form av plass til promotering, salgsplass på torget osv.

 
 
 

Copyright @ Risør Festuke, Krantoppen 7, N4950 Risør Norway. Org nr 998047897. Telefon +47 97433121

Bank: Østre Agder sparebank konto 2907.23.17961