frivillig

Jeg ønsker å bli

FRIVILLIG

 
 
 
 

Av Risørs fire store nasjonale og internasjonale festival, er Risør Festuke den eneste som driftes uten offentlig støtte og uten lønnsutgifter.

 

Takket være alle frivilliges gratis dugnad – tilsvarende et årsverk – makter Risør Festuke å gjennomføre 10 dager med idrett og kultur hver høstferie.

 

Alene kan vi ikke utrette stort, men som team kan vi skape noe stort, og om du vil bli med på laget må du være forberedt på å ta i et tak. Samtidig er det plass for alle, enten du kan stille som vakt ved et enkelt eller flere av våre arrangementer eller du kan avse en dag, en helg eller flere dager til dugnad.

 

Festukas frivillige gjenkjennes lett på de gule jakkene med Risør Festukes logo på høyre arm, eller vaktvestene merket med vår logo og vakt. Arrangørstaben kjenner du også lett igjen på sine grønne jakker med logo på høyre arm.

 

Uten frivillige, ingen Festuke!

 

Skal alt gå som smurt er Risør Festuke helt avhengig av mange dyktige frivillige vakter og CREW til våre mange aktiviteter.

 

 

Vil du bidra som frivillig kan du sende en mail til oss via epost eller ta direkte kontakt med en i styret!

 

 

Risør Festuke

Aktiv høstferie i Risør, den hvite by ved Skagerrak 29. sept. til 7. okt. 2017

Copyright @ Risør Festuke, Krantoppen 7, N4950 Risør Norway. Org nr 998047897. Telefon +4797433121

Bank: Gjerstad sparebank konto 2907.23.17961