Hjem

Risør, den hvite by ved Skagerrak er verd et besøk hele året

Risør er den første Sørlandsbyen du møter på din ferd sørover langs E18 eller langs kystleden, og el verd et besøk til alle årstider. Med sin unike beliggenhet finner du et uttall av aktiviteter å ta del i. Det utvikles stadig nye bolig- og fritidstilbud til de som ønsker å etablere seg i Risør kommune. Det finnes også nye og unike næringsareal både langs dagens E 18, langs morgendagens nye E18 trace og flere andre steder i kommunen.

Tusen takk til

publikum, deltakere, samarbeidspartnere, støttespillere, spåonsorer og hovedsponsorer som bidro til å skapefolkefest under Risør Festuke 2019.Nå er vi i evalueringsfasen og ber om tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.


Vil dere være med som sponsor, hovedsponsor, bidragsyter, støttespiller osv ber vi dere ta kontakt med oss slik at vi kan få en god dialog omkring neste års arrangement


I 2019 gikk endel av inntektene til Amalies Minnefond for kreftsaken, og vi jobber for å videreføre det i en eller annen form i 2020. Kom med innspill. Risør Festuke


Risør Festuke ble etablert 18. oktober 2011, og er registrert i Brønnøysundregisteret som en forening med egne vedtekter. Styret medlemmer bidrar årlig med ny grunnkapital, og stiller i tillegg opp med utstyr, lokaler og ikke minst med utallige gratis dugnadstimer.


Utelukkende frivillig gratisarbeid.


Det er en viktig forutsetning for all drift av Risør Festuke at alt arbeid utelukkende skjer på frivillig basis og uten noe form for avlønning.


Sponsorene viktige


Skal vårt prosjekt lykkes er vi helt avhengig av at alle våre samarbeidspartnere, sponsorer, deltakere og støttespillere tenker i samme baner. Og at de yter sitt for å skape flest mulig positive aktiviteter i Risør gjennom hele høstferieuken uten å kreve noen annen form for gjenytelser, annet en den aktiovitet de selv bidrar til for å få til økt aktivitet i Risør gjennom hele høstferien.


Husk god hygiene - hold avstand og bli hjemme om du er syk!