Triatlon

Aktiv høstferie i Risør, den hvite by ved Skagerrak med foksus på idrett & kultur

Risør Festuke

28. september til 6. oktober 2018

 

Resultatlister Risør TRI

Under årets Risør TRI 2018 ble det på 3 arrangement fordelt på 2 dager gjennomført hele 8 ulike løp med alt fra lokale renn til NM, UM og finaler i NorgesCup og det medførte at vi hadde med alt fra mosjonistere med lite triatlonerfaring til eliteløpere på høyeste nasjonale nivå med erfaring fra internasjonale renn. Samtidig er det en kjensgjerning at reglementet en komplekst og omfattende og det er kanskje ikke å forvente at alle mosjonister er kjent med alle detaljer som f.eks hvor man kan gå på eller av sykkel - hvor man legger tøy, sykkel og våtdrakt - hvordan se at du er ilagt tidsstraff - at to tidsstraffer automatisk medfører DSQ osv osv.

 

For oss som arrangør er det viktig at alle deltakerne skal oppleve mestring, at det skal være en fin opplevelse samt at det skal være rettferdig for alle innenfor samme gruppe slik at de konkurrerer på samme betingelser. I samarbeid med forbundet er vi enige om at de mosjonister som fikk DSQ blir korrigert, jf melding nedenfor. Vi vil også presisere at Race Trasker som tar hand om tidtaking og resultatservice for våre arrangement har opptrådt helt etter boka og at de på ingen måte har noe ansvar for DSQ under Risør TRI

 

Ansvar for alt som skjedde under gjennomføringen av Risør TRI og spørsmål om DSQ er utelukkende mitt ansvar påpeker leder for Risør Festuke, Jan Einar Henriksen, som er glad for at det ordnet deg til beste for alle, og legger til at det åpenbart er en læreng i dette til alle.

 

 

Diskvalifikasjonene på Risør Triatlon er opphevet

 

Diskvalifikasjonene på arrangementet i Risør søndag er opphevet. Alle som fikk en DSQ på resultatlisten vil kunne gå inn i resultatlisten på nytt og se tid og plassering om kort tid.

 

- Dømmingen som ble gjort var riktig i forhold til konkurranseregelverket. Samtidig var det vanskelig for utøvere å få oversikt, og se tallene som ble oppført ved straffeteltet. Jeg ser at i akkurat denne konkurransen hadde vi gjort det litt for vanskelig for dem med lite erfaring. Dette er derfor en helt spesiell situasjon, hvor vi har funnet det riktig å oppheve diskvalifikasjonene. Det forteller hoveddommer i Risør, Olav Kyrre Fjeld, før han legger til:

 

Vi skal være konsekvente i dømmingen, og sikre at alle har en trygg og rettferdig konkurranse. Det er utøverne som har ansvaret for å sette seg inn i regelverket. De som er med på Norges Cup må kjenne regelverket og gjøre seg kjent med arenaen før konkurransen. Utøvere som er med for første gang eller en gang i blant, kan være usikre og det kan bli utfordrende å få med seg alle reglene når du ikke har mye erfaring. Det er for disse som ikke var med i Norgescup opphevingen gjelder.

 

- Jeg er glad for at denne beslutningen er blitt tatt i dette tilfellet, forteller generalsekretær i Norges Triatlonforbund, Kari Uglem. Nå vet jeg at dømmingen var riktig gjennomført i Risør, samtidig så ser jeg at det var vanskelig for utøverne å etterfølge regelverket i denne konkurransen. Vi skal ha feststemning på alle arrangementer, og alle triatleter skal oppleve mestring, fellesskap og begeistring. For øvrig gjorde arrangøren en kjempejobb med å skape et festarrangement i Risør, og mange jeg snakket med roste løypene. Teknisk delegat og arrangør hadde et godt samarbeid foran konkurransen for å sikre et kjempearrangement.

Resultat service for Risør Festuke 2017

Vår leverandør RaceTracker tar hand om alt av påmelding, tidtaking og resultatservice. Klikk på linkene nedenfor og sjekk resultatlistene for Risør TRI 2017, NM maraton for senior og veteran 2017, Risør Konvoi Maraton 2017, Risørmiila, Risør halvmaraton, og Risør Grant Prix med både Tur og Aktivt ritt

Evalueringen av Risør Festuke 2018 tar vi i primo november 2018 og deretter ser vi på muligheten for å videreføre våre arrangement i 2019.

 

Har du innspill så kom gjerne med dem innen utgangen av oktober 2018.

 

Ønsker du å være hovedsponsor, sponsor, støttespiller eller samarbeidspartner 2019 - 2021 ber vi deg ta kontakt innen utgangen av oktober 2018

Risør Festuke arrangeres fredag 28. september til lørdag 66. oktober 2018. Dvs fra fredag i uke 39 og ut uke 40 som også er høstferieuke for store deler av Sør Norge.

 

Risør Festuke ble etablert 18. oktober 2011, og er registrert i Brønnøysundregisteret som en forening med egne vedtekter. Styret medlemmer bidrar årlig med ny grunnkapital, og stiller i tillegg opp med utstyr, lokaler og ikke minst med utallige gratis dugnadstimer.

 

Utelukkende frivillig gratisarbeid.

 

Det er en viktig forutsetning for all drift av Risør Festuke at alt arbeid utelukkende skjer på frivillig basis og uten noe form for avlønning.

 

Sponsorene viktige

 

Skal vårt prosjekt lykkes er vi helt avhengig av at våre samarbeidspartnere sponsorer, deltakere og støttespillere tenker i samme baner, og yter sitt for å skape mange positive aktiviteter i Risør gjennom hele høstferieuken uten å kreve noen gjenytelser, annet den de skaper for å få til økt aktivitet i Risør

 

Delta i våre aktiviteter og gjør dagen til din dag!

 

 

Kontakt oss;

 

Adresse:

Krantoppen 7, 4950 Risør

 

E-post:

Post(at)risoerfestuke.no

 

Mobil:

(+47 974 33 121

 

Risør Festuke

Velkommen til aktiv høstferie i Risør, den hvite by ved Skagerrak

 

Risør Festuke arrangeres fra fredag i uke 39 og ut uke 40, som er høstferieuken for Risør og store deler av Sør Norge. Vårt overordnede mål er å etablere Risør som en høstferiedestinasjon på nasjonalt nivå!

 

 

Copyright @ Risør Festuke,

 

Risør Festuke:

Org nr 998 047 897

 

Bank: Østre Agder sparebank konto 2907 23 17961

 

Følg oss på sosiale medier;

 

Facebook @risoerfestuke

https://www.facebook.com/RisoerFestuke/

 

Twitter @risoerfestuke

 

Instagram @risoerfestuke

Tag oss gjerne #risoerfestuke